Colofon


Movie Park Germany GmbH
Warner Allee 1
D - 46244 Bottrop
Duitsland

Tel.: +49 (0) 2045 899 899
Fax: +49 (0) 2045 899 706

E-mail: info@moviepark.nl

Vermelding Handelsregister:

Movie Park Germany GmbH HRB 4602, Kantongerecht Gelsenkirchen
Directie: Thorsten Backhaus, Jesus Pablo Fernandez Moran, Isidoro Diez Caveda, Juan José López Taracena
Procuratiehouders: Pedro Cortés Urban, Jörg Pannenberg, Tim Gabor Stark
Fiscaal nummer: 308/5723/0593
BTW-identificatienr.: DE815202009

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op het gebruik van deze website zijn de volgende algemene gebruiksvoorwaarden van Movie Park Germany GmbH (hierna te noemen ‘Movie Park Germany’) van toepassing.

Content van de internetpagina’s

De informatie op de website kan in principe alleen als algemene oriëntatie worden beschouwd. Hoewel Movie Park Germany zich alle inspanningen getroost om foutloze en actuele informatie aan te bieden, is het mogelijk dat de website fouten bevat. Algemene informatie wil zeggen alle gegevens op de website, met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op concrete reisdiensten, reissommen, belastingen en overige wettelijk verplichte gegevens. Deze algemene informatie kan op elk moment veranderen en Movie Park Germany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de algemene informatie en het gebruik daarvan door de bezoekers van de website. Movie Park Germany behoudt zich het recht voor de internetpagina’s en de inhoud daarvan op enig moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en te actualiseren.

Gebruik van de website en beschikbaarheid van de website

De website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik in het kader van het geldende recht beschikbaar voor de gebruiker, in het bijzonder voor informatie over en voor het boeken van reisdiensten. Movie Park Germany behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken elke toegang van gebruikers tot deze website of delen daarvan zonder aankondigen te weigeren en/of de exploitatie van de website zonder aankondiging te staken.
Movie Park Germany garandeert geen ononderbroken en foutloze toegang tot de website en ook niet dat, voor zover Movie Park Germany niet opzettelijk of uit grove nalatigheid handelt, de website vrij van virussen of andere gevaarlijke componenten is.

Links naar andere internetpagina’s

De website bevat hyperlinks die naar internetpagina’s van derden leiden. Movie Park Germany heeft geen invloed op de vormgeving en inhoud daarvan en staat derhalve ook geenszins in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en/of inhoud van de daar beschikbaar gestelde informatie.

Geldend recht en gerechtelijke competentie

Iedere controverse naar aanleiding van de websites van Movie Park Germany valt onder de Duitse gerechtelijke competentie. Bevoegde rechtbank is Bottrop.

Auteursrecht en merken

Wij zijn bezorgd om de bescherming van alle persoonlijke gegevens, die u eventueel prijsgeeft bij het bezoek aan onze website. Het is ons doel, uw persoonlijke gegevens volgens de Duitse wet op de gegevensbescherming te beschermen.

1. Waarom beheren wij uw persoonlijke gegevens?

Movie Park Germany is de enige eigenaar van het auteursrecht en alle andere beschermende rechten in verband met de website en de inhoud daarvan, tenzij de eigendom van derden (in het bijzonder van merken, logo’s en graphics) specifiek kenbaar is gemaakt.
Movie Park Germany is contractueel gerechtigd tot het gebruik van beschermende rechten welke eigendom zijn van derden.
Geen van de elementen van de website mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Movie Park Germany worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, verstuurd, doorgegeven of gedistribueerd. Meer in het bijzonder ontvangt de gebruiker geen rechten of licenties voor het gebruik van de op de website getoonde merken, logo’s, graphics, sounds, of teksten. Overtredingen vormen een inbreukhandeling, die strafrechtelijk wordt vervolgd.

Piwik Web Analytics Tracking


Disable Piwik Tracking.


Programmering en technische uitvoering

codepoetry
web application services | Mannheim
codepoetry.de


Realisatie / screendesign

Miss Moss | Mannheim
missmoss.de